Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

4. medzinárodné stretnutie partnerov v rámci projektu NewCAP

4. medzinárodné stretnutie partnerov v rámci projektu "Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ" – NEWCAP sa uskutočnilo na SPUv Nitre, v termíne 2.-3. 2. 2015.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť realizované aktivity a schváliť časový plán  projektových úloh do konca februára 2015. Partneri diskutovali otázky ďalšieho využitia výstupov projektu po jeho skončení.