Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ