Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

3. medzinárodné stretnutie partnerov v rámci projektu NewCAP

3. medzinárodné stretnutie partnerov v rámci projektu "Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ" – NEWCAP sa uskutočnilo v Taliansku v CIA Toscana, v termíne 24. - 26. 03. 2014.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť realizované aktivity a schváliť časový plán pre realizáciu  projektových úloh v nadchádzajúcom období.