Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Konzorcium

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorej hlavnou úlohou je poskytnúť študentom vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárskych a príbuzných vedách. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja je najmladšou fakultou univerzity s kompetenciami v oblasti politík EÚ, s osobitným zameraním na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Učitelia a výskumníci fakulty nevystupujú iba ako poskytovatelia vzdelávania v odbore, ale aj ako odborníci vedúci školenia, poradenské služby, konferencie, ktoré súvisia s teoretickým pozadím SPP a jej vykonávaním v praxi.

www.uniag.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako inštitúcia zriadená Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa podieľa na vývoji vzdelávacích stratégií ďalšieho vzdelávania, ako aj tvorbu koncepcií v poľnohospodársko-potravinárskom sektore. Agroinštitút Nitra realizuje aj úlohy spojené s odborným vzdelávaním stredných škôl zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

www.agroinstitut.sk

The Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA Toscana)

Konfederácia talianskych poľnohospodárov v Toskánsku (CIA Toscana) je profesionálne poľnohospodárske združenie. CIA Toscana zastupuje a obhajuje hospodárske, sociálne a občianske záujmy poľnohospodárov a vidieckej komunity. CIA potvrdzuje zásadný význam poľnohospodárstva v rámci hospodárstva a spoločnosti. CIA Toscana je organizovaná v provinčných združeniach, ktoré sú právne nezávislé, sídli vo Florencii a reprezentuje záujmy 20 000 poľnohospodárov.

www.ciatoscana.org

University of Agribusiness and Rural Development (UARD)

UARD, nástupca vysokej školy poľnohospodárskej bola založená v roku 1992. Univerzita má národnú i medzinárodnú akreditáciu, vrátane všetkých foriem vzdelávania – interné, externé a dištančné vzdelávanie v nasledovných odboroch: podnikanie v poľnohospodárstve, podnikový manažment, ekonómia cestovného ruchu, ekonomika poľnohospodárstva na bakalárskom stupni. Okrem toho ponúka širokú škálu magisterských programov v oblasti podnikania v poľnohospodárstve, rozvoja vidieka a cestovného ruchu.

uard.bg