Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu NEWCAP (Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ) je vytvoriť interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý im bude poskytovať komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Čiastkové ciele projektu sú nasledovné:

  • vytvoriť online vzdelávacie moduly zamerané všeobecne na novú SPP a špecificky na nové komponenty SPP, pokiaľ ide o priame platby pre poľnohospodárske podniky a krížové plnenie,
  • vytvoriť virtuálne vzdelávacie prostredie zaisťujúce jednoduchý prístup cieľových skupín do vzdelávacieho programu,
  • zvýšiť kvalifikáciu poľnohospodárskych poradcov, a tak zlepšiť ich konkurencieschopnosť,
  • zlepšiť vedomosti a zručnosti ľudí na vidieku v oblasti novej SPP, a tým zlepšiť ich postavenie na trhu práce prostredníctvom zlepšenia ich schopnosti pre začatie, resp. prevádzkovanie vlastného podnikania vo vidieckych oblastiach.